Værdi og Fordele

Hvilken værdi tilfører 360 PROJECT REVIEW projekter og virksomheder? Det finder du eksempler på her under.

Analysen tager udgangspunkt i mennesker (ikke dokumenter). Og frem for at evaluere eksempelvis projektlederen eller projektejeren, fokuseres der i stedet på de overordnede linjer, som er forudsætninger for projektet har en god mulighed for at opnå succes.

For projektlederen

En af de mest destruktive situationer man som projektleder kan blive udsat for er, hvis man har en projektejer (eller lignende vigtig rolle), som ikke støtter projektet – og måske endog modarbejder projektet. Det kan være næsten umuligt at få kommunikeret og håndteret, uanset om det sker bevist eller ubevist. 360 PROJECT REVIEW får dette frem i lyset, så man kan drøfte, hvad man gør ved problemet uden det bliver personligt.

Som projektleder opnår man

 • En gedigen indsigt, ud over hvad man selv kan opnå få frem til
 • Pejling om hvor det går godt, og hvor man med fordel kan styrke projektet
 • Udfordringer synliggøres
 • Mulighed for at reducere risici

For forretningen og ledelsen

Som chef kan man nogle gange have en mistanke til, at et projekt er i vanskeligheder, selv om projektlederen giver udtryk for, at alt er under kontrol. Specielt med nye projektlederes første projekter kan man erfarringsmæssigt risikere at projektet går fra “alt ok” til “det hele brænder” på en eftermiddag. Da 360 PROJECT REVIEW tager temperaturen på hele projektet får man et reelt billede af hvordan det egentligt går – uden at man selv skal gå i dybden med detaljer – og samtidigt bliver det synligt, hvilke projekter der kræver ledelsesfokus – og hvordan man bedst kan støtte projekter, der har brug for hjælp.

Forretningen og ledelsen opnår

 • Ro i maven
 • Projekter med større leverancesikkerhed
 • Synlighed for hvordan det enkelte projekt kan støttes
 • Synlighed for hvilke igangværende projekter, der kræver ledelsesfokus

For projektkontoret

Når man som projektkontor iværksætter nye tiltag for at hjælpe virksomhedens projekter, kan det nogle gange være svært at måle den reelle effekt. Hvis man eksempelvis gør noget for at styrke kommunikationen fra projekterne, hvordan måler man, om det har en effekt? En gennemgang af, om de rette dokumenter er udfyldt giver kun et indblik om værktøjer og processer følges – men ikke på om det virker. Den reelle effektmåling vil man kunne se ud af et 360 PROJECT REVIEW. Og samtidigt vil det være muligt at spotte trends på tværs af en projektportefølje, således at de indsatser man iværksætter gavner dér hvor man opnår størst effekt.

Projektkontoret opnår

 • Ensartet føling med hvordan projekterne her det
 • Benchmarks på tværs af porteføljen
 • Måle effekterne af overordnede tiltag
 • Mulighed for proaktiv støtte af projekter, der har behov for hjælp
 • Spotte ”good practice” – lær fra de bedste