Timing

Alle igangværende projekter har kronisk travlt, deadlines der nærmer sig, ressourceknaphed og mange andre udfordringer der kontinuerligt skal håndteres. Et 360 PROJECT REVIEW et forløb, der bidrager til at få udfordringerne på bordet og prioriteterne på plads så der hurtigt og effektivt kommer ro og retning i projektet. Projektets udfordringer løser ikke sig selv, og der kommer ikke “lidt mere ro på” automatisk efter næste deadline.

Et review tage temperaturen på igangværende projekter. Det er altså ikke beregnet til at analysere, om det er en god idé at påbegynde et projekt og ej heller til at gennemføre en evaluering efter projektet er afsluttet. Behovet for et review kan opstå ved forskellige hændelser eller mavefornemmelser, som ilustreret her under.

hvornar

Eksempler på hhv. konkrete hændelser eller mavefornemmelser, der kan trigge gennemførslen af et 360 PROJECT REVIEW

Triggere for et review

Der er primært to triggere, som bør afstedkomme et review af et projekt (uanset hvilket produkt eller metode man anvender hertil):

Mavefornemmelse eller undren

– f.eks. når man har en følelse af, at der er noget, som ikke spiller – uden man måske kan sætte ord på det. I så tilfælde kan reviewet give indsigt i om der er noget substans (samt hjælpe til at gøre noget ved det) eller om der er tale om et spøgelse. Det kunne også være en undren over eksempelvis manglende kommunikation fra projektet.

Konkrete hændelser

– f.eks. op mod en vigtig faseovergang, hvis centrale aktører udskiftes (projektleder, leverandør mm.) eller hvis projektet har fået en hel ny retning. Et review i disse tilfælde kan skabe transparens og sikre, at der er rigtig fokus på de områder i projektet, hvor der er uenighed.