Review i modne organisationer

Kan man gennemføre et 360 PROJECT REVIEW i modne organisationer, der har stort proces-fokus og skarpe krav til dokumentation og sporbarhed? Ja, det kan man – læs her hvordan det hænger sammen.

Modne organisationer har, hvad end vi taler om CMMI, ISO, P2MM eller andre modeller, lige som alle andre udfordringer. Én af faldgruberne kan være, at man i iveren efter at være “modne” venter med at tage hånd om problemer før der er data eller en måling, der viser, at det er nødvendigt. Og dét er i sig selv naturligvis meget bedre end at vente til projektet står i lys luge, og først dér begynde brandslukningen.

360 PROJECT REVIEW giver en indsigt som alle modenhedsmodellerne ikke kan levere – nemlig indsigt i hvordan mennesker opfatter projektet. Det bliver afsløret om fx forretningen og projektet har samme opfattelse af projektets tilstand, om der er noget man er utilfreds med og meget mere.

Modne organisationer, der ønsker at adoptere 360 PROJECT REVIEW, som en del af deres kvalitetssikring af projekterne, skal blot have det tilføjet til deres processer og projektmodel, at der skal laves review i nogle givne tilfælde, f.eks. væsentlige hændelser (gates, faseovergang, nye nøglespillere, stor ændring af scope) eller ved simple mavefornemmelser fra projektejer, projektkontor eller projektleder (undren over hvordan det egentligt går eller om forretningen, projektet og leverandøren er på linie) – se mere under Timing.

Anvendelsen af resultaterne af et 360 PROJECT REVIEW tilføjes til projektets forskellige logs, alt efter hvor de hører hjemme, og der opretholdes sporbarhed ved brug af referencenumre og hyperlinks mellem log-entries og rapporten/outputtet fra den afsluttende workshop.

Det er faktisk så simpelt og kraftfuldt. Vores konsulenter har mange års erfaring med arbejde i organisationer med høj modenhedsniveau, og dét er faktisk en af grundene til, at 360 PROJECT REVEIW eksisterer i dag – vi har set med egne øjne, at der er brug for det! 😉