Resultater

Resultatet af 360 PROJECT REVIEW opsamles sammen med konsulentens observationer og anbefalinger i en rapport, som danner grundlag for en afsluttende workshop, der giver projektet både retning og midler til at forøge muligheden for succes.

Her under vises eksempler på, hvordan data præsenteres i rapporten.

Eksempel graf: Samlet resultat

Her ses et ramlet resultat fra et projekt, hvor grafen viser den gennemsnitlige aggregerede gennemsnitlige score fra alle respondenter. På denne graf vil der, hvis man kigger på flere projekter i samme organisation, benchmarke det pågældende projekt mod gennemsnittet for organisationen.

Der opsamles anonyme data for samtlige projekter, der har været igennem et 360 PROJECT REVIEW, og således vil det i nær fremtid være muligt at se benchmark mod lignende projekter f.eks. målt på branche, størrelse eller kompleksitet mm.

graf1

Eksempel på et samlet resultat for et projekt.

Eksempel graf: Kommunikation drill down

Her ses nærmere på kommunikation fra ovenstående graf, som havde væsentligt lavere score end de øvrige parametre. Her vises ikke den gennemsnitlige score, men i stedet vises projektledelsens og forreetningens score overfor hinanden, hvilket åbner op for en rigtig god dialog og forventningsafstemning.

Fra eksemplet her under kan behovet for kommunikation sandsynligvis opfyldes på flere måder, og måske har foretningen eksempelvis brug for mere uformel og hyppigere kommunikation for at føle sig tryg. Hvis vi ser på tilgængeligheden, hvor projektet scorer laverer end forretningen, så er tilgængelighed jo mange ting (møder, svare hurtigt på email, tage telefonen osv.) og resultatet her giver derfor projektet samlet set en rigtig god mulighed for at få forventningsafstemt og lavet aftaler om udfordringerne.

Et interessant aspekt er, at de implicerede parter ofte ikke ved, at der overhovedet er en udfordring, før de ser denne graf og får talt om det. Og i det lys er 360 PROJECT REVIEW også en proaktiv handling, der minimerer risikoen for fnidder og konflikter senere i forløbet.

graf2

Eksempel på drill down, hvor to interessentgrupper er vist på grafen for kommunikation.

Eksempel graf: Styringsformer

Den sidste graf er et drill-down fra det samlede resultat, ned til Projektprocesser og -værktøjer, og videre ned til den parameter, der hedder Styringsformer. Her på grafen er tre spørgsmål, der ligger bag styringsformer vist.

graf3

Eksempel på drill down fra samlet resultat -> Projektprocesser -> Styringsformer.