Pakker

Vi arbejder på udviklingen af tre pakker, hvor 360 PROJECT REVIEW er kernen i vores produkter og ydelser. Det er dén hele dette website omhandler, så nok om dét for nu.

Inspection-pakken indeholder fleksibele ydeser, som er sammensat alt efter, hvad det enkelte projekt har behov for. Pakken kan indeholde konsulentydelser, som eksempelvis være en udvidelse af review-forløbet, bistand til implementering af handleplanen, sparring og med mere.

En udvidelse af analysen kan bl.a. omfatte strukturerede interviews med nøgleinteressenter og inspektion af projektdokumenter med mere. Dette arbejde vil ske forud for udarbejdelse af analysen og rapporten, således at den dybere viden og observationer kan indgå i rapporten, anbefalingerne og den afsluttende workshop. At gå i dybden med projekter kan være en god ide i flere tilfælde, bl.a. projekter med høje risici, stor komplekse eller vigtige strategiske projekter – eller blot hvis man har et projektet, hvor der er brug for en dybere indsigt eller en second opinion.

Tanken bag Screening-pakken (som endnu ikke er udviklet) er, at lave et analyseværktøj som hurtigt og billigt kan indikere hvilke projekter, der har det godt og hvilke, der bør analyseres nærmere. Herefter kan man således vælge om man vil sætte ind manuelt eller der kan køres et reelt 360 PROJECT REVIEW på disse projekter.

De tre alternative pakker for 360 PROJECT REVIEW.

De tre alternative pakker for 360 PROJECT REVIEW.