Markedsindblik for projekt reviews

Kært barn har mange navne og når vi taler om projekt-reviews taler vi bl.a. også om audit, assessment, udredning, gennemgange, sundhedstjek, selvtjek – og mange flere. Der er enorm forskel på hvordan disse gribes an, og vi vil her se kort på hvordan markedet forholder sig. Både hvad angår tid, omkostninger og indsigt har der ind til nu (lidt groft sagt) været to modpoler i markedet.

I den ene ende af skalaen har vi lange og dyre specialbyggede forløb fra de etablerede konsulenthuse, som helt sikkert har sine gode sider, men som for almindelige projekter er dyre, tunge og langstrakte – og primært (i hvert fald i det offentlige rum) bliver brugt til at svare på spørgsmålet ”Hvad gik galt og hvem har skylden?”. Disse forløb er skræddersyet fra sag til sag og udredningerne tager ofte flere uger/måneder at gennemføre. Prisen for disse er i  koster flere hundrede tusinde kroner.

I den anden ende af skalaen har ”10 spørgsmål til professoren” i form af selv-tjek lister, hvor der stilles 10-20 spørgsmål, der dybest set siger “Hvordan synes du selv det går?” – og giver ingen dybere indsigt ud over hvad man i forvejen. Disse værktøjer kan være ok tjeklister som arbejdsredskab – men de flytter ikke ved tingenes tilstand og giver ingen retning om hvad der skal ske fremad.

Et sted i midten har vi ImprovAbility og 360 Project Review, hvor ImprovAbility ligger i den tunge/dyre ende mens 360 Project Review er i eksekveringsmode i midten af skalaen. ImprovAbility spørger “Hvad kan vi gøre for at forbedre os?” og 360 Project Review spørger “Hvordan står det reelt til?”.

ImprovAbility har fokus mod organisationen og projektet helt fra pre-projekt til forløbet efter projektet i er i drift, hvilket er stærkt. Lige som 360 Project Review tages der udgangspunkt i mennesker, hvilket sker igennem strukturerede gruppe-interviews med få udvalgte interessenter – primært projektteamet.

Produktet er udviklet som et forskningsprojekt og med bidrag fra virksomheder i den finansielle sektor, hvilket modellen desværre bærer præg af, lige som der også udelukkende har været fokuseret på it-udviklingsprojekter. Produktet kan give en rigtig god indsigt i hvor organisationers og projekters muligheder for procesforbedringer ligger, og i særdeleshed indsigt i hvilke forandringsledelsesstrategier der med fordel kan anvendes. Sidstnævnte er unikt og meget inspirerende, for det er jo dér man sikrer processerne og grundlaget for realisering af projektets gevinster. Afslutningen på et ImprovAbility er en rapport med anbefalinger, som præsenteres for projektet/organisationen.

360 Project Review er meget mere i arbejdstøjet og eksekverings-mode – og fokuserer på alle typer IT projekter (men dog kun igangværende). Man kommer hele vejen rundt om projektets interessenter – ikke kun en lille udvalgt skare, og afslutningen er en faciliteret workshop, hvor resultaterne behandles og der i fællesskab udarbejdes en handleplan for projektet med retning og midler frem til at løfte de områder som giver mest værdi. Da alle interesser er inkluderet i forløbet og det gennemføres på bare én uge bakker alle op om resultatet, som fokuserer på dét der er vigtigt lige nu i projektet.