Hvornår gennemføres et review?

Vi har haft flere, der har spurgt ind til, hvornår er det rette tidspunkt at gennemføre et 360 Project Review på i et givent projekt. Det kommer der svar på i denne artikel.

Først og fremmest er 360 Project Review beregnet til at tage temperaturen på igangværende projekter. Det er altså ikke beregnet til at analysere, om det er en god idé at påbegynde et projekt og ej heller til at gennemføre en evaluering efter projektet er afsluttet.

Triggere for et review

Der er primært to triggere, som bør afstedkomme et review af et projekt (uanset hvilket produkt eller metode man anvender hertil):

1) Mavefornemmelseeller undren

– f.eks. når man har en følelse af, at der er noget, som ikke spiller – uden man måske kan sætte ord på det. I så tilfælde kan reviewet give indsigt i om der er noget substans (samt hjælpe til at gøre noget ved det) eller om der er tale om et spøgelse. Det kunne også være en undren over eksempelvis manglende kommunikation fra projektet.

2) Konkrete hændelser

– f.eks. op mod en vigtig faseovergang, hvis centrale aktører udskiftes (projektleder, leverandør mm.) eller hvis projektet har fået en hel ny retning. Et review i disse tilfælde kan skabe transparens og sikre, at der er rigtig fokus på de områder i projektet, hvor der er uenighed.

Alle igangværende projekter har kronisk travlt, deadlines der nærmer sig, ressourceknaphed og mange andre udfordringer der skal håndteres hele tiden. Herfor er det vigtigt at understrege, at man ikke gør nogen en tjeneste ved at vente med at gennemføre et review til der er ”ro på” – et 360 Project Review et forløb, der bidrager til at få prioriteterne på plads så der kan komme ro på.

I nedenstående figur gives flere eksempler på hhv. hændelser og mavefornemmelser, der bør trigge et review.

hvornar