Fokuspunkter for at levere succesfulde projekter

Onsdag den 3. september afholdt vi første gå-hjem møde om baggrund, metoder og værktøjerne bag 360 PROJECT REVIEW. Mødet blev gennemført i samarbejde med Change Group. De ca. 60 seniorprojektledere, der deltog, blev spurgt om, hvad de har fokus på i deres arbejde for at sikre, at deres projekter opnår succes. Det blev til ca. 200 Post-it notes – og her er resultatet opsummeret i nedenstående word cloud. Der er overvældende fokus de ledelsesmæssige dicipliner og udfordringer, hvor forventningsafstemning og kommunikation er nævnt flest gange. På den styringsmæssige del, som udgjorde ca. 1/3 af de 200 Post-its, var det planlægning, ressource-styring og risikostyring det, der fyldte mest.

Det er et eller andet sted parakdoksalt, at de sidste mange års undersøgelser af hvorfor projekter fejler igen og igen viser, at det er de ledelsesmæssige dicipliner og i særlig grad involveringen, kommunikation og samarbejdet mellem af mennesker (eller manglen herpå) er dominerende årsager til projekters udfordringer. Men samtidigt har alle projektlederuddannelser (og certificeringer) udelukkende fokus på de styringsmæssige dicipliner gennem metoder og processer.

Vi i teamet bag 360 PROJECT REVIEW vil være med til at forbedre projektkulturen igennem både vores arbejde som konsulenter – og også konkret igennem værktøjet være med til at give et hurtigt og værdiskabende indblik i hvorfor og hvordan man kan involvere og aktivere menneskerne i og omkring projekterne på en energifyldt og handlings-orienteret måde.